menu
 

Buurtschappen

Het aantal deelnemende buurtschappen aan het corso is momenteel twintig. Tot 2005 waren dit er nog zeventien en het leek voor lange tijd dat er geen nieuwe buurtschappen bij zouden komen vanwege de enorme hoeveelheid werk en geld die komt kijken bij het starten van een buurtschap en het bouwen van een corsowagen. Toch lukte het voor buurtschap De Lent in 2006 om een herstart te maken (de laatste deelname van De Lent was in 1983).

 

In het jaar erop, 2007, neemt buurtschap Rijsbergen voor de eerste keer deel aan het corso, weliswaar buiten de competitie, met de 'De Zegewagen van Kalloo' als onderdeel van het Rubens-project. Vanaf 2008 doet Rijsbergen volwaardig mee. Eveneens in 2008 neemt buurtschap Schijf voor het eerst deel aan de corso-optocht. Net als Rijsbergen het eerste jaar buiten mededinging met dit maal een promotiewagen voor de veiling Hoogstraten, een van de sponsoren van het corso. Het jaar er op, in 2009, neemt ook Schijf voor het eerst volwaardig deel aan het corso.

 

De buurtschap waar een corsobouwer bijhoort bepaalt voor het gedeelte zijn identiteit. Bewoners laten zien bij welke buurt ze horen door gedurende het bouwseizoen de heraldiekvlag van de buurtschap aan de gevel te hangen. De heraldiek is een wapenschildje met een typerende wagen of afbeelding van de buurtschap. Zundert is verdeeld in verschillende wijken die 'officieel' bij een buurtschap behoren. Uiteraard zijn er genoeg uitzonderingen; verhuizingen of gaan samenwonen betekent lang niet altijd een verandering van buurtschap...

 

De buurtschappen die niet meer deelnemen aan het corso-optocht, dragen op hun eigen manier een steentje bij aan het evenement. Zij voorzien bijvoorbeeld de entree van het tentoonstellingsterrein van tableau's.