menu
 

Disclaimer


Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaardt Stichting Bloemencorso Zundert geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan onstaan.

Privacy
Stichting Bloemencorso Zundert respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Creative Commons
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust  Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Unported licentie

Algemene voorwaarden

Hier komen de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op de  diensten en leveringen van Stichting Bloemencorso Zundert.

 

 

Disclaimer

Rights as regards content
Although this site is maintained with the greatest care, users of this website cannot derive any rights or lay any claims with respect to the correctness and completeness of its content. Stichting Bloemencorso Zundert does not accept any liability for the information offered on sites that are accessible through the use of hyperlinks (referrals to other websites). We also do not accept any liability for damage that may result from this use.

Privacy
Stichting Bloemencorso Zundert is committed to respecting your privacy and will ensure that the communication and exchange of data with visitors to our site is as safe as possible.

Creative Commons
All text and images on this website are licensed under  Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Haftungsausschluss

Inhaltsrechte
Obwohl diese Webseite mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet und geführt wird, können Nutzer dieser Webseite hierauf keine Rechte gründen bzw. irgendwelche Ansprüche im Hinblick auf die Korrektheit und Vollständigkeit des Inhalts geltend machen. Bei der Nutzung der Hyperlinks (Weiterleitung auf andere Webseiten) akzeptiert Stichting Bloemencorso Zundert absolut keine Haftung für die gebotene Information auf diesen Seiten. Ferner weisen wir jegliche Haftung für einen eventuellen Schaden zurück, der hierdurch entstehen kann.

Datenschutz
Die Stichting Bloemencorso Zundert respektiert Ihre Privatsphäre sehr und wird darauf achten, dass die Kommunikation und der Datenaustausch mit den Besuchern unserer Webseite so sicher wie möglich geschieht.