menu
 

Optocht

De corsowagens leggen een 5.1 km lange route af door de Zundertse straten, te herkennen aan vlaggen aan de lantaarnpalen. Er wordt tweemaal gebruik gemaakt van de Molenstraat, de centrale straat dwars door Zundert. Ter hoogte van de Markt staan de hoofdtribunes opgesteld. De corsowagens passeren deze plaats twee maal. Tijdens de eerste doorkomst worden ze beoordeeld door de jury, en tijdens de tweede doorkomst krijgen ze al te horen wat de uitslag is. De winnende wagen is de enige wagen die mag stoppen. Duwers, bouwers en buurtgenoten komen van alle hoeken van de straat naar elkaar gerend om de prijs in uitzinnige feestvreugde in ontvangst te nemen. Deze 'Zundertse jubel’ is ieder jaar het hoogtepunt van het corso.

 

Belangrijke tijden

13.30

Aanvang optocht

14:00

Eerste doorkomst op de Markt.

16.30

Tweede doorkomst op de Markt met 1 wagen die mag stoppen en de 'Zundertse jubel' mag laten zien

 

De volgorde van de optocht wordt bepaald door een regiecommissie, die ervoor zorgt dat alle wagens optimaal tot hun recht komen. Naast de twintig deelnemende corsowagens, is een van de tradities binnen het Zundertse corso dat de optocht wordt opgefleurd door verschillende muziekkorpsen. En het zijn niet de minste korpsen die meelopen! Elk jaar wordt weer gezocht naar topmuziekkorpsen uit binnen- en buitenland. De lange route is een zware opgave voor de korpsen, maar toch lopen ze elk jaar graag mee. Om de waardering uit te spreken voor deze topkorpsen, is er net zoals voor de wagens een publieksprijs. 

 

Op vijftien plaatsen langs de gehele corsoroute treft u onze omroepers aan. Met enorm veel enthousiasme vertellen ze alles wat u wil weten over het corso. Soms staan ze alleen, soms in duo's, maar altijd op sfeervolle plekken. De omroepers vertellen u alles over de wagens, de bouw en de achtergronden van het corso.

 

Langs het parcours zijn ook verschillende eet- en drankgelegenheden opgesteld, waar u tussendoor kunt genieten van wat lekkers. Uiteraard mag u ook uw eigen eten en drinken nuttigen. Klik op de plattegrond om een grote versie te bekijken.